Zonyl™ MP fluortillsatser är vita, friflytande PTFE-pulver som är avsedda att användas som tillsatser i andra material eller system. De skiljer sig från Teflon™ fina pulver PTFE på grund av den mycket lilla partikelstorleken, vanligtvis mellan 2 och 20 µm, med låg molekylvikt och det sätt de hanteras och bearbetas. Zonyl™ MP fluortillsater kan ge non-stickegenskaper, förbättrad smörjförmåga, bättre slitstyrka och förstärkande egenskaper. Zonyl® fluortillsatser i pulverform är först och främst avsett att användas som minoritetskomponenter i blandningar med andra fasta eller flytande material. Även i små mängder kan de överföra några av de ovanliga egenskaperna hos PTFE till olika värdar. Beroende på materialet, kan Zonyl® fluortillsatser förbättra nötningsbeständigheten, minska friktionskoefficienten och det mekaniska slitaget, minska ytföroreningar, och ändra utseendet. När de används ensamma som ett pulver eller i en pasta eller spray, kan Zonyl® fluortillsatser göras till fasta smörjmedel för alla ändamål. Zonyl® MP fluortillsatser ska inte användas som pulver för pressning eller strängsprutning.

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Zonyl™ MP 1000

Universalvariant som används som fluortillsats i mikropulverform i andra material för att ge låg ytenergi och andra egenskaper från fluorpolymer. Ger även förbättrad smörjförmåga och slitstyrka till plaster och elastomerer. Som tillsats i smörjmedel kan det förbättra prestandan under svåra förhållanden.

  • 9002-84-0

Zonyl™ MP 1100

Används som en tillsats i andra material för att ge låg ytenergi och andra egenskaper från fluorpolymer. Väl lämpat för användning i tryckfärger och beläggningar där en snäv partikelstorleksfördelning är önskvärd. Ger förbättrad smörjförmåga och slitstyrka i plaster och elastomerer.

  • 9002-84-0

Zonyl™ MP 1200

Fluortillsatser i mikropulverform används för att överföra låg ytenergi och andra egenskaper från fluorpolymer till materialytan. Väl lämpat för användning i tryckfärger och beläggningar där en snäv partikelstorleksfördelning är önskvärd. Ger förbättrad smörjförmåga och slitstyrka i plaster och elastomerer.

  • 9002-84-0

Zonyl™ MP 1300

De kan förbättra nötningsbeständigheten hos värdmaterial, såsom termoplaster eller beläggningsmaterial och öka deras smörjförmåga samt non-stick- och friktionsegenskaper. Som tillsats i smörjmedel kan det förbättra prestandan under svåra förhållanden.

  • 9002-84-0

Zonyl™ MP 1400

De kan förbättra nötningsbeständigheten hos värdmaterial, såsom termoplaster eller beläggningsmaterial och öka deras smörjförmåga samt non-stick- och friktionsegenskaper. Som tillsats i smörjmedel kan det förbättra prestandan under svåra förhållanden. Finns även en variant som är godkänd för kontakt med livsmedel - Zonyl™ MP 1400 F.

  • 9002-84-0