En rad uretanakrylat-oligomerer som kan användas vid formulering av UV-härdande beläggningar.

Marknader

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Etercure 5104D

Lågviskosa oligomer med god hårdhet och nötningsbeständighet. Lämplig för topplacker på trä. Viskositet: 600~900 @ 25°C