En rad toluenfria monomerer som kan användas vid formulering av UV-härdande beläggningar. Har typiskt låg viskositet.

Marknader

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Etermer EM242-TF

Snabbhärdande och hög tvärbindningsdensitet. God beständighet mot nötning, kemikalier och vatten. Viskositet: 400~700 @ 25°C.

Etermer EM221-TF (HDDA)

Utmärkt väderbeständighet och vidhäftning på plastsubstrat. Goda utspädningsegenskaper. Viskositet: 5~10 @ 25°C.

Etermer EM222-TF (DPGDA)

Snabbhärdande och med utmärkta lösningsegenskaper. Viskositet: 7~13 @ 25°C.

Etermer EM223-TF (TPGDA)

God flexibilitet och låg viskositet. Viskositet: 8~16 @ 25°C.

Etermer EM2251-TF (NPG2PODA)

Förbättrad flexibilitet, låg ytspänning och låg krympning vid polymerisering. Viskositet: 10~20 @ 25°C.

Etermer EM231-TF (TMPTA)

Hög glans och hårdhet, bra nötningsbeständighet samt hög reaktivitet och tvärbindning. Viskositet: 70~110 @ 25°C.

Etermer EM2380-TF (TMP3EOTA)

God hårdhet och svagt hudirriterande. Flexiblare än EM231. Viskositet: 50~70 @ 25°C.

Etermer EM2387-TF (G3.5POTA)

Snabbhärdande, svagt hudirriterande och bra pigmentvätning. God hårdhet och flexibilitet. Viskositet: 70~100 @ 25°C.