Produkter som är tillverkade med Chemours™ Teflon™-fluorplaster har en exceptionell motståndskraft mot höga temperaturer, kemiska reaktioner, korrosion och sprickbildning. Dess mekaniska seghet, elektriska egenskaper och låga friktion gör Teflon™ till den föredragna plasten för många tillämpningar och processtekniker. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Marknader

Funktioner

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Products

Teflon™ PTFE 6CN X

Fint pulver som används i armerad slang (för användning med ånga, hydraulvätska eller reaktiv gas), eltejp och -hölje, kemiska innerbeläggningar och elektriska eller industriella produkter som kräver strängpressad PTFE.

  • 9002-84-0

Teflon™ PTFE 7A X

Ger kemisk inerthet, utmärkta dielektriska egenskaper, seghet, flexibilitet och värme- och väderbeständighet . Hjälper till att minimera tomrum även vid lågt formningstryck tack vare sina små partiklar.

  • 9002-84-0

Teflon™ PTFE 807N X

Friflytande PTFE-harts skapar produkter med kemisk tröghet, utmärkta dielektriska egenskaper, seghet, flexibilitet, värme- och väderbeständighet. Skapar hög produktivitet tack vare hög fyllningsdensitet, är lätt att bearbeta och har utmärkta egenskaper för slutanvändning. Utformad för kompression, automatisk formpressning och strängpressning.

  • 9002-84-0

Teflon™ PTFE 8A X

Ger förbättrad formförmåga vid lägre tryck och förbättrad ytjämnhet på färdiga delar. Lämpligast för tjocka skivor och isostatisk gjutning, ledningar, kolvringar och stora komplexa formstycken.

  • 9002-84-0