Produkter som är tillverkade med Chemours™ Teflon™-fluorplaster har en exceptionell motståndskraft mot höga temperaturer, kemiska reaktioner, korrosion och sprickbildning. Dess mekaniska seghet, elektriska egenskaper och låga friktion gör Teflon™ till den föredragna plasten för många tillämpningar och processtekniker. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Marknader

Funktioner

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Teflon™ PTFE 6CN X

Fint pulver som används i armerad slang (för användning med ånga, hydraulvätska eller reaktiv gas), eltejp och -hölje, kemiska innerbeläggningar och elektriska eller industriella produkter som kräver strängpressad PTFE.

  • 9002-84-0

Teflon™ PTFE 7A X

Ger kemisk inerthet, utmärkta dielektriska egenskaper, seghet, flexibilitet och värme- och väderbeständighet . Hjälper till att minimera tomrum även vid lågt formningstryck tack vare sina små partiklar.

  • 9002-84-0

Teflon™ PTFE 807N X

Friflytande PTFE-harts skapar produkter med kemisk tröghet, utmärkta dielektriska egenskaper, seghet, flexibilitet, värme- och väderbeständighet. Skapar hög produktivitet tack vare hög fyllningsdensitet, är lätt att bearbeta och har utmärkta egenskaper för slutanvändning. Utformad för kompression, automatisk formpressning och strängpressning.

  • 9002-84-0

Teflon™ PTFE 8A X

Ger förbättrad formförmåga vid lägre tryck och förbättrad ytjämnhet på färdiga delar. Lämpligast för tjocka skivor och isostatisk gjutning, ledningar, kolvringar och stora komplexa formstycken.

  • 9002-84-0