Ställ en teknisk fråga

Teflon™ PFA 340

Hög smältstyrka, smältflödeshastighet (normalt massflöde på 14) och termisk stabilitet, som kan användas för att förbättra bearbetningshastigheter i tillämpningar med en krävande slutanvändning. Ger egenskaper som ofta förknippas med fluorpolymerer, och kan användas vid traditionella strängsprutnings- och formningsmetoder.

  • 26655-00-5

Teflon™ PFA 350

Ger ökad resistens mot spänningssprickor med en relativt låg strömningshastighet och kraftigt ökad bockningslivslängd jämfört med andra universella fluorpasthartser. Används vid slangtillverkning där aggressiva vätskor används i högt tryck eller som kemisk beläggning i rör.

  • 26655-00-5

Teflon™ PFA 440HPA

Kvalitativ specialharts med en relativt hög smältflödeshastighet (normalt massflöde på 16), utformat för att möta extremt höga renhetskrav. Rekommenderas när förbättrad färg och lägre sprutbara fluorider krävs i kemiska miljöer. Typiska användningsområden är komponenter för vätskehantering inom kritiska användningsområden såsom inom läkemedels- och bioteknikindustrin, som kräver hög renhet.

  • 26655-00-5

Teflon™ PFA 335D

Dispersion som används för att belägga eller tränga igenom porösa strukturer, eller för tunna filmer. Kemiskt inert, kan smältas fast till polytetrafluoreten (PTFE) -harts eller användas som ett smältlim. Ger stabilitet vid hög temperatur, bra väderbeständighet, utmärkta dielektriska- och non-stickegenskaper.

  • 26655-00-5