Teflon™ PFA är en perfluoroalkoxi sampolymerharts som ger en överlägsen krypbeständighet vid höga temperaturer, mycket bra flamskydd och utmärkt seghet i låga temperaturer. Produkter som tillverkats med Teflon™ PFA-hartser har förbättrade motståndsegenskaper som ofta förknippas med fluor. Gängse hartser kan användas inom strängsprutning av slangar, men det finns höga renhetsgrader tillgängliga för applikationer som kräver hög renhet, som till exempel inom läkemedelsindustrin. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Teflon™ PFA 340

Hög smältstyrka, smältflödeshastighet (normalt massflöde på 14) och termisk stabilitet, som kan användas för att förbättra bearbetningshastigheter i tillämpningar med en krävande slutanvändning. Ger egenskaper som ofta förknippas med fluorpolymerer, och kan användas vid traditionella strängsprutnings- och formningsmetoder.

  • 26655-00-5

Teflon™ PFA 350

Ger ökad resistens mot spänningssprickor med en relativt låg strömningshastighet och kraftigt ökad bockningslivslängd jämfört med andra universella fluorpasthartser. Används vid slangtillverkning där aggressiva vätskor används i högt tryck eller som kemisk beläggning i rör.

  • 26655-00-5

Teflon™ PFA 440HPA

Kvalitativ specialharts med en relativt hög smältflödeshastighet (normalt massflöde på 16), utformat för att möta extremt höga renhetskrav. Rekommenderas när förbättrad färg och lägre sprutbara fluorider krävs i kemiska miljöer. Typiska användningsområden är komponenter för vätskehantering inom kritiska användningsområden såsom inom läkemedels- och bioteknikindustrin, som kräver hög renhet.

  • 26655-00-5

Teflon™ PFA 335D

Dispersion som används för att belägga eller tränga igenom porösa strukturer, eller för tunna filmer. Kemiskt inert, kan smältas fast till polytetrafluoreten (PTFE) -harts eller användas som ett smältlim. Ger stabilitet vid hög temperatur, bra väderbeständighet, utmärkta dielektriska- och non-stickegenskaper.

  • 26655-00-5