Ställ en teknisk fråga

Teflon™ FFR 430

Ger förbättrad skumcellstruktur tack vare sin överlägsna kärnbildning. Bäst lämplig för större plenumkoaxialkablar. Skumisolering möjliggör dataöverföring i hög hastighet med minimal distorsion, vilket medför att kabeltillverkare kan minska kablarnas storlek och vikt, eller utnyttja större ledare för att tillverka lågförlustkablar utan behov av större dielektriska dimensioner.

  • 25067-11-2

Teflon™ FFR 550

Används vid strängprutning med kvävgas för att producera likformiga skumceller. Minskar den dielektriska konstanten och ger kabeltillverkare möjligheten att göra mindre och lättare kablar. Producerar kablar med hög dataöverföring med minimal distorsion och är perfekt för att producera koaxialkablar av varierande storlek.