Teflon™ fluorskumhartser är en innovativ teknik som minskar dielektricitetskonstanten vid kabelisolering, samtidigt som de ger snabb dataöverföring med minimal distorsion, och gör det möjligt för tillverkare att producera lättare och mindre kablar. Framgångsrik användning av Teflon™ FFR-produkter garanterar att isoleringen fäster bra till koppartråden, vilket i sin tur leder till förbättrad avkastning samtidigt som produkten får ytterligare egenskaper som ofta förknippas med fluorprodukter. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Marknader

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Teflon™ FFR 430

Ger förbättrad skumcellstruktur tack vare sin överlägsna kärnbildning. Bäst lämplig för större plenumkoaxialkablar. Skumisolering möjliggör dataöverföring i hög hastighet med minimal distorsion, vilket medför att kabeltillverkare kan minska kablarnas storlek och vikt, eller utnyttja större ledare för att tillverka lågförlustkablar utan behov av större dielektriska dimensioner.

  • 25067-11-2

Teflon™ FFR 550

Används vid strängprutning med kvävgas för att producera likformiga skumceller. Minskar den dielektriska konstanten och ger kabeltillverkare möjligheten att göra mindre och lättare kablar. Producerar kablar med hög dataöverföring med minimal distorsion och är perfekt för att producera koaxialkablar av varierande storlek.