Teflon™ FEP-hartser används ofta inom tillverkning av kablar, slangar och rör som kräver utmärkt kemisk och stresstålighet, tillsammans med PTFE-produkters många andra egenskaper. De har en smältviskositet som är tillräckligt låg för att kunna bearbetas genom strängsprutning (konventionell och smält) och genom komprimering, överföring och formsprutnings- eller formblåsningsprocesser. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Teflon™ FEP 100

För användning i flera applikationer såsom trådbeläggning för isolering. Ger produkter utmärkta dielektriska egenskaper, utmärkt värme-, kemikalie- och väderbeständighet, non-stickegenskaper, låg brännbarhet, mycket god seghet och flexibilitet.

  • 25067-11-2

Teflon™ FEP 106

Hög produktivitetsklass med många användningsområden. Utformad för strängsprutning av isolering av vajrar med små diametrar och tunna väggar eller inom tillverkning av komplicerade delar genom formsprutning. Kan strängsprutas vid högre linjehastigheter än den vanliga klassen, och ger produkter utmärkta dielektriska egenskaper, utmärkt värme-, kemikalie- och väderbeständighet, non-stickegenskaper, låg brännbarhet, mycket god seghet och flexibilitet.

  • 25067-11-2

Teflon™ FEP 9495

Smältbearbetbar fluorharts som används för att förbättra produktionen av vajrar med liten diameter och tunna trådväggar eller kabelisolering tack vare sin höga smälthållfasthet och termiska stabilitet. Ger egenskaper som vanligen förknippas med fluor, såsom kemisk tröghet, exceptionella dielektriska egenskaper, non-stickegenskaper, ökad hållbarhet och flexibilitet.

  • 25067-11-2

Teflon™ FEP CJ 95

Används i applikationer som kräver en hög grad av beständighet mot spänningssprickor. Ger utmärkta dielektriska egenskaper, utmärkt värme-, kemikalie- och väderbeständighet, non-stickegenskaper, låg brännbarhet, mycket god seghet och flexibilitet. Erbjuder högre bearbetningshastighet jämfört med många andra FEP-produkter med liknande höga stressnivåer, tack vare en mellanliggande molekylviktsharts.

  • 25067-11-2