Teflon™-dispersioner från Chemours™ ger produkter en kemisk tröghet, temperaturstabilitet, utmärkta dielektriska egenskaper, väderbeständighet och non-stickegenskaper, och kan bearbetas med konventionell dopp- eller flödesteknik för att antingen belägga eller impregnera tyger eller fibrer för höga temperaturer. Teflon™-dispersioner kan successivt byggas upp under bearbetningen för att skapa en jämn, sprickfri beläggning. Främst PTFE-dispersioner, men även PFA-, FEP- och mikropulver-varianter finns. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Marknader

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Teflon™ PFA 335D

Dispersion som används för att belägga eller tränga igenom porösa strukturer, eller för tunna filmer. Kemiskt inert, kan smältas fast till polytetrafluoreten (PTFE) -harts eller användas som ett smältlim. Ger stabilitet vid hög temperatur, bra väderbeständighet, utmärkta dielektriska- och non-stickegenskaper.

  • 26655-00-5

Teflon™ PTFE DISP 30

Kemiskt inerta, termiskt stabila, med utmärkta dielektriska egenskaper, non-stickegenskaper, förbättrad väderbeständighet samt den lägsta friktionskoefficienten hos alla fasta material. Ofta impregnerad i plaster, men används även i ytbeläggningar för högtemperaturssubstrat, t.ex. i kondensatordielektrika, belagd vävd glasfiberväv eller som en anti-dropptillsats i plaster.

Teflon™ PTFE DISP 33

Ger blåsfria beläggningar med förbättrad glans, ytjämnhet och vidhäftning. Kemiskt inerta, termiskt stabila, med utmärkta dielektriska egenskaper, non-stickegenskaper, förbättrad väderbeständighet samt den lägsta friktionskoefficienten hos alla fasta material. Ofta impregnerad i plaster, men används även i ytbeläggningar för högtemperaturssubstrat, t.ex. i kondensatordielektrika, belagd vävd glasfiberväv eller som en anti-dropptillsats i plaster.