Ställ en teknisk fråga

Teflon™ PFA 335D

Dispersion som används för att belägga eller tränga igenom porösa strukturer, eller för tunna filmer. Kemiskt inert, kan smältas fast till polytetrafluoreten (PTFE) -harts eller användas som ett smältlim. Ger stabilitet vid hög temperatur, bra väderbeständighet, utmärkta dielektriska- och non-stickegenskaper.

  • 26655-00-5

Teflon™ PTFE DISP 30

Kemiskt inerta, termiskt stabila, med utmärkta dielektriska egenskaper, non-stickegenskaper, förbättrad väderbeständighet samt den lägsta friktionskoefficienten hos alla fasta material. Ofta impregnerad i plaster, men används även i ytbeläggningar för högtemperaturssubstrat, t.ex. i kondensatordielektrika, belagd vävd glasfiberväv eller som en anti-dropptillsats i plaster.

Teflon™ PTFE DISP 33

Ger blåsfria beläggningar med förbättrad glans, ytjämnhet och vidhäftning. Kemiskt inerta, termiskt stabila, med utmärkta dielektriska egenskaper, non-stickegenskaper, förbättrad väderbeständighet samt den lägsta friktionskoefficienten hos alla fasta material. Ofta impregnerad i plaster, men används även i ytbeläggningar för högtemperaturssubstrat, t.ex. i kondensatordielektrika, belagd vävd glasfiberväv eller som en anti-dropptillsats i plaster.