Surmax® alkaliskt stabila ytaktiva medel har rengörande och vätande egenskaper, och kräver inga speciella hydrotroper eller blandningsförfaranden. De är lätta att hantera, använda och sprids lätt i sammansättningar vid rumstemperatur. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Funktioner

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Products

Surmax® CS-555

Används för lågskummande, flytande rengöringsmedel med höga frätande nivåer(eller av andra alkaliska föreningar).Har god rengöringsförmåga och är lågskummande vid låga användningstemperaturer. Icke-materiellt och används vid förplätering av metaller. Tar bort fina metallpartiklar vid slipning och skärande.