SURFONIC® SM natriumsulfonater bidrar med utmärkta emulgerings- och korrosionshämmande egenskaper i industriella smörjmedelformuleringar, såsom metallbearbetningsvätskor och hydraulvätskor. SURFONIC® SM finns tillgängligt i en rad molekylvikter och är kompatibla med ett brett sortiment av mineraloljor och syntetiska bassmörjmedel.

Marknader

Funktioner

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Products

SURFONIC® MW 100

Primärt ett emulgeringsmedel med låg viskositet för vegetabiliska oljeblandningar där den verkar smörjande. SURFONIC® MW-100 kan skapa makro- och mikroemulsioner.

SURFONIC® MW 103

Polymert ytaktivt ämne utan lösningsmedel, och som kan producera både vatten-i-olja och olja-i-vatten-emulsioner. SURFONIC® MW-103 har en låg risk-/toxicitetsprofil och är i sig lågt skumbildande.

SURFONIC® SM-60 HBH

Erbjuder låg hällpunkt i kombination med låg viskositet. SURFONIC® SM-60 HBH erbjuder utmärkt emulsions- och korrosionsinhibering.

  • 91844-64-3

SURFONIC® SM-100 HBH

Erbjuder en utmärkt kombination av emulgerings- och korrosionsinhibering.

  • 91844-64-3