Sök

   Resultat

   Alkylalkanolamines

   Mångsidiga, multifunktionella molekyler som kombinerar egenskaperna hos aminer och alkoholer som kan genomgå reaktioner som är typiska för både aminer och alkoholer, och där amingruppen vanligtvis uppvisar en högre aktivitet. De primära tillämpningarna för Huntsmans alkylalkanolaminer finns bland annat inom byggindustrin, där de används som tillsatsämne i cement.

   Lär dig mer

   APMMEA and APMMEA-WB

   Huntsmans APMMEA-WB och APMMEA-aminneutralisatorer ger optimalt pH, emulsionsstabilitet och förbättrad pigmentdispersion, har låg viskositet och är i princip färglösa. APMMEA-WB är ett lättanvänt och kostnadseffektivt alternativ till neutraliseringsmedel, såsom 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) och flyktig ammoniak, samtidigt som det behåller eller till och med förbättrar färgens egenskaper.  Jämfört med AMP 95 ger APMMEA-WB bättre stabilitet på lång sikt, och är idealisk för framställning av lågaromatiska färger. APMMEA-WB används för en mängd vattenbaserade produkter, och har en hög kokpunkt och lågt ångtryck vilket ger den ett minimalt VOC-värde. APMMEA är en 100 % version av APMMEA-WB med ett amininnehåll på 15mekv/g, högre än AMP. Vid användning som ett alternativ till AMP resulterar det i ett högre pH, högre färgviskositet samt en förbättrad förtjockningseffekt. APMMEA kan hjälpa dig att minska mängden av andra tillsatser i dina färger, t.ex. förtjockningsmedel eller dispergeringsmedel

   Lär dig mer

   Blandningar

   Blandningar av UV-stabilisatorer, anpassade för specifika tillämpningar eller för kundernas behov.

   Lär dig mer

   Chemal®

   Chemal® ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive vid metallbearbetning, metallrengöring och hemvård, industri- och offentliga miljöer. Chemals sortiment med ytaktiva medel består av: blocksampolymer, etoxylerade alkoholer och alkoxylerade alkoholer. Chemals ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive produkter för metallbearbetning, metallrengöring och hemvård samt industri- och offentliga miljöer som till exempel: skumdämpare, tvätt- och sköljmedel, vätmedel, emulgeringsmedel och solubiliseringsmedel. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Chemax®

   Chemal® ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer. Chemax® NP-6 har också tillämpningar inom byggmarknaden som ett emulgeringsmedel, skumnings- och vätmedel. Chemax sortiment med ytaktiva medel består av: Etoxilerade fettsyror och etoxylerade fettsyraestrar, polyetylenglykoler, etoxylerade ricinoljor och organiska och silikonbaserade skumdämpare. Chemax ytaktiva medel används i många tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer, och förekommer som : Emulgeringsmedel, smörjmedelstillsatser, tillsatser för viskositetskontroll, samsolubiliseringsmedel, skumdämpare, dispergeringsmedel och mjukgörare. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Chemeen®

   Chemeen® fettaminetoxylater är milt katjoniska ytaktiva medel som används som emulgeringsmedel, korrosionsinhibitorer och för att tillhandahålla smörjförmåga i första hand till metallbearbetningsprodukter och rengöringsmedel för hårda ytor. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Chemfac®

   Chemfac® fosfatestrar används i metallbearbetningsprodukter för emulgering, rosthämning och extrema tryckegenskaper. I rengöringsapplikationer för metall, hemvård och textilier, erbjuder Chemfac fosfatestrar vätning, rengöring och hydrotropering i alkaliska sammansättningar. I Chemfac-sortimentet ingår även neutraliserade fosfatestrar som används för att upprätthålla alkaliniteten i rengöringsmedlet och samtidigt ger vätning, rengöring, smörjning och emulgering För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   JEFFADD® MW

   JEFFAMINE® Polyeteraminer är ett extremt mångsidigt produktsortiment som används främst i epoxysystem. Används främst för att öka flexibiliteten, segheten, hydrofiliteten eller hydrofobiciteten (beroende på vilken produkt som används), och erbjuder också olika reaktiviteter, god temperaturstabilitet, är i princip färglös och har låg viskositet. Jämfört med andra aminbaserade produkter ger JEFFAMINE® polyeteraminer lägre toxicitet, lägre tendens att missfärga, och eftersom aminerna kan hindras kan de vara mindre reaktiva. Hindring av aminerna möjliggör långsammare reaktioner, t.ex. med epoxihartser samt bättre färgstabilitet. JEFFAMINE® polyeteraminers mångsidighet kommer från ett brett spektrum av molekylvikter, aminfunktionalitet, upprepande enhetstyp och distribution. Sortimentet, som är baserat på etylenoxid (EO), propylenoxid (PO), en EO/PO-blandning samt polytetrametylenglykol (PTMEG), består av monoaminer, diaminer, tiaminer, sekundära aminer, hindrade aminer och PTMEG-baserade aminer De främsta fördelarna är: Bra egenskaper vid låga temperaturer Flexibilitet Seghet Hydrofilicitet/hydrofobicitet (beroende på vilken produkt som används) Kontrollerad fuktabsorption. Användbar för ett brett utbud av applikationer som omfattar epoxihärdning, polyurea och polyamider i en rad beläggningsprodukter, bläckharts, lim, elastomerer, smältlim, tätningsmedel, plaster och kompositer. Andra tillämpningar är bland andra tillsats i cement, oljefält (demulsifiering) och syra-neutralisering. Även utbudet av användning inom dispergering växer.

   Lär dig mer

   JEFFOX®

   JEFFOX®-sortimentet används främst som en effektiv vattenlöslig skumdämpare för betong, men även i metallbearbetningsapplikationer som ett utmärkt smörjmedel under högt tryck, och är lämpligt för formulering i metallbearbetningsvätskor. JEFFOX® kan användas som fristående smörjmedel eller som tillsatsmedel i vattenbaserade metallbearbetningsvätskor

   Lär dig mer

   Maxlube®

   Maxlube®-tillsatser är en rad vatten- och oljelösliga tillsatser som ger smörjning, antislitage- och extrema tryck-egenskaper åt metallbearbetnings- och metallformningsprodukter. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   1. Next Page