Sök

   Resultat

   Blandningar

   Blandningar av UV-stabilisatorer, anpassade för specifika tillämpningar eller för kundernas behov.

   Lär dig mer

   HALS

   Hindrade aminljusstabilisatorer (HALS) skyddar polymerer genom att neutralisera UV-strålning. HALS kan regenerera, vilket gör att de kan ge skydd under hela slutproduktens livstid.

   Lär dig mer

   Primära antioxidanter

   Dessa produkter fungerar som fria radikaler och används för att skydda den färdiga produkten från termisk nedbrytning och oxidation, vilket leder till långsiktig stabilitet eftersom de kan förlänga produkternas livslängd och estetik i deras arbetsmiljöer. Metalldeaktiverare finns tillgängliga för användning när polymeren är i kontakt med metalljoner (t.ex. koppar).

   Lär dig mer

   Teflon™ FEP-harts

   Teflon™ FEP-hartser används ofta inom tillverkning av kablar, slangar och rör som kräver utmärkt kemisk och stresstålighet, tillsammans med PTFE-produkters många andra egenskaper. De har en smältviskositet som är tillräckligt låg för att kunna bearbetas genom strängsprutning (konventionell och smält) och genom komprimering, överföring och formsprutnings- eller formblåsningsprocesser. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   UV-absorberare

   Detta sortiment ger skydd genom att absorbera UV-strålning för att sedan sprida den som värmeenergi. UVA:er kan användas i kombination med HALS för att ge ett optimalt skydd av produkten.

   Lär dig mer