Sök

   Resultat

   Ethyleneamines

   Används huvudsakligen som reaktionsintermediärer, som på grund av sin höga reaktivitet kan bilda polymera produkter, fungera som hydrofiler i ytaktiva ämnen, interagera med metalljoner och -ytor, vara syraavskiljare samt kvartiseras.

   Lär dig mer

   JEFFSPERSE®

   Icke-joniska, polymera dispergeringsmedel för vattenhaltiga pigmentkoncentrat. JEFFSPERE® innehåller pigmentaffiniska grupper som ger stark, sammanhängande adsorption på pigmentytan och vattenkompatibla kedjor som ger sterisk stabilisering efter adsorption på pigmentytan.

   Lär dig mer

   Zonyl™ PTFE Micropowders

   Zonyl™ MP fluortillsatser är vita, friflytande PTFE-pulver som är avsedda att användas som tillsatser i andra material eller system. De skiljer sig från Teflon™ fina pulver PTFE på grund av den mycket lilla partikelstorleken, vanligtvis mellan 2 och 20 µm, med låg molekylvikt och det sätt de hanteras och bearbetas. Zonyl™ MP fluortillsater kan ge non-stickegenskaper, förbättrad smörjförmåga, bättre slitstyrka och förstärkande egenskaper. Zonyl® fluortillsatser i pulverform är först och främst avsett att användas som minoritetskomponenter i blandningar med andra fasta eller flytande material. Även i små mängder kan de överföra några av de ovanliga egenskaperna hos PTFE till olika värdar. Beroende på materialet, kan Zonyl® fluortillsatser förbättra nötningsbeständigheten, minska friktionskoefficienten och det mekaniska slitaget, minska ytföroreningar, och ändra utseendet. När de används ensamma som ett pulver eller i en pasta eller spray, kan Zonyl® fluortillsatser göras till fasta smörjmedel för alla ändamål. Zonyl® MP fluortillsatser ska inte användas som pulver för pressning eller strängsprutning.

   Lär dig mer