Sök

   Resultat

   Chemal®

   Chemal® ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive vid metallbearbetning, metallrengöring och hemvård, industri- och offentliga miljöer. Chemals sortiment med ytaktiva medel består av: blocksampolymer, etoxylerade alkoholer och alkoxylerade alkoholer. Chemals ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive produkter för metallbearbetning, metallrengöring och hemvård samt industri- och offentliga miljöer som till exempel: skumdämpare, tvätt- och sköljmedel, vätmedel, emulgeringsmedel och solubiliseringsmedel. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Chemax®

   Chemal® ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer. Chemax® NP-6 har också tillämpningar inom byggmarknaden som ett emulgeringsmedel, skumnings- och vätmedel. Chemax sortiment med ytaktiva medel består av: Etoxilerade fettsyror och etoxylerade fettsyraestrar, polyetylenglykoler, etoxylerade ricinoljor och organiska och silikonbaserade skumdämpare. Chemax ytaktiva medel används i många tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer, och förekommer som : Emulgeringsmedel, smörjmedelstillsatser, tillsatser för viskositetskontroll, samsolubiliseringsmedel, skumdämpare, dispergeringsmedel och mjukgörare. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Morpholine and DIGLYCOLAMINE® Agent

   Används på marknaden för CASE, metallindustri och fastighetsvård som emulgeringsmedel och vätmedel; morfolin fungerar även utmärkt som en korrosionshämmare, speciellt i ångpannsystem. Kan användas inom vattenbehandling eftersom det är blandbart med vatten samt ett stort antal andra organiska lösningsmedel. DIGLYCOLAMINE® Agent är en 2-(2-aminoetoxi)etanol som används som skumstabilisator, vätare, emulgeringsmedel och en amid i metallbearbetning, personvård och elektronik.

   Lär dig mer

   RESIN KLEEN™

   We offer environmentally-aware solvent systems for industrial cleaning applications under our RESIN KLEEN™ range. These products have high solvency, low VOC and are readily biodegradable, offering a great alternative to conventional and harmful solvents such as methylene chloride and acetone.

   Lär dig mer