Sök

   Resultat

   ALFARES®

   We offer an own-brand range of product solutions for industrial uses such as surfactants in Metalworking, CASE, Home-care and I&I applications under our ALFARES® brand. We can offer customised products to develop the right solution to fit our customer’s brief.

   Lär dig mer

   APM

   Aminopropylmorfolin (APM) är en högreaktiv, lågviskositetsamin som kan användas som reaktivt spädmedel i epoxiprodukter, t.ex. i beläggningar och lim där det krävs en kedjeförlängare eller tvärbindningsmedel i hartser, samt som en accelerator för system där man önskar långsammare härdning av amin.

   Lär dig mer

   Blandningar

   Blandningar av UV-stabilisatorer, anpassade för specifika tillämpningar eller för kundernas behov.

   Lär dig mer

   Chemstat®

   Chemstat® är en rad sulfonater som kan användas inom CASE- och plastindustrin, för att främja egenskaper såsom antistat och anti-imma hos polymerer innan bearbetning. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Ethyleneamines

   Används huvudsakligen som reaktionsintermediärer, som på grund av sin höga reaktivitet kan bilda polymera produkter, fungera som hydrofiler i ytaktiva ämnen, interagera med metalljoner och -ytor, vara syraavskiljare samt kvartiseras.

   Lär dig mer

   HALS

   Hindrade aminljusstabilisatorer (HALS) skyddar polymerer genom att neutralisera UV-strålning. HALS kan regenerera, vilket gör att de kan ge skydd under hela slutproduktens livstid.

   Lär dig mer

   JEFFAMINE® Polyetheramines

   JJEFFAMINE® Polyeteraminer är ett extremt mångsidigt produktsortiment som används främst i epoxysystem. Används främst för att öka flexibiliteten, segheten, hydrofiliteten eller hydrofobiciteten (beroende på vilken produkt som används), och erbjuder också olika reaktiviteter, god temperaturstabilitet, är i princip färglös och har låg viskositet. Jämfört med andra aminbaserade produkter ger JEFFAMINE® polyeteraminer lägre toxicitet, lägre tendens att missfärga, och eftersom aminerna kan hindras kan de vara mindre reaktiva. Hindring av aminerna möjliggör långsammare reaktioner, t.ex. med epoxihartser samt bättre färgstabilitet. JEFFAMINE® polyeteraminers mångsidighet kommer från ett brett spektrum av molekylvikter, aminfunktionalitet, upprepande enhetstyp och distribution. Sortimentet, som är baserat på etylenoxid (EO), propylenoxid (PO), en EO/PO-blandning samt polytetrametylenglykol (PTMEG), består av monoaminer, diaminer, tiaminer, sekundära aminer, hindrade aminer och PTMEG-baserade aminer De främsta fördelarna är: Bra egenskaper vid låga temperaturer Flexibilitet Seghet Hydrofilicitet/hydrofobicitet (beroende på vilken produkt som används) Kontrollerad fuktabsorption. Användbar för ett brett utbud av applikationer som omfattar epoxihärdning, polyurea och polyamider i en rad beläggningsprodukter, bläckharts, lim, elastomerer, smältlim, tätningsmedel, plaster och kompositer. Andra tillämpningar är bland andra tillsats i cement, oljefält (demulsifiering) och syra-neutralisering. Även utbudet av användning inom dispergering växer.

   Lär dig mer

   JEFFLINK® 136 Diamine

   Aminkedjeförlängare med långsammare reaktion för UV-stabila, alifatiska polyureasystem för beläggningar, lim och tätningsmedel som används för att ersätta traditionella sekundära aromatiska diaminer.

   Lär dig mer

   1. Next Page