Sök

   Resultat

   Blandningar

   Blandningar av UV-stabilisatorer, anpassade för specifika tillämpningar eller för kundernas behov.

   Lär dig mer

   Chemstat®

   Chemstat® är en rad sulfonater som kan användas inom CASE- och plastindustrin, för att främja egenskaper såsom antistat och anti-imma hos polymerer innan bearbetning. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   HALS

   Hindrade aminljusstabilisatorer (HALS) skyddar polymerer genom att neutralisera UV-strålning. HALS kan regenerera, vilket gör att de kan ge skydd under hela slutproduktens livstid.

   Lär dig mer

   JEFFLINK® 136 Diamine

   Aminkedjeförlängare med långsammare reaktion för UV-stabila, alifatiska polyureasystem för beläggningar, lim och tätningsmedel som används för att ersätta traditionella sekundära aromatiska diaminer.

   Lär dig mer

   JEFFSOL® Carbonates

   JEFFSOL®-karbonater kan användas som ""säkra"" och miljövänliga lösningsmedel som ersättning till farliga och mycket flyktiga lösningsmedel som metylenklorid, aceton och aromatiska lösningsmedel.

   Lär dig mer

   JEFFSPERSE®

   Icke-joniska, polymera dispergeringsmedel för vattenhaltiga pigmentkoncentrat. JEFFSPERE® innehåller pigmentaffiniska grupper som ger stark, sammanhängande adsorption på pigmentytan och vattenkompatibla kedjor som ger sterisk stabilisering efter adsorption på pigmentytan.

   Lär dig mer

   Maxsperse®

   Maxsperse® är en rad dispergeringsmedel från PCC Chemax, som ger fysikaliska egenskaper, som till exempel termisk stabilitet och utmärkt spridning av pigment. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Morpholine and DIGLYCOLAMINE® Agent

   Används på marknaden för CASE, metallindustri och fastighetsvård som emulgeringsmedel och vätmedel; morfolin fungerar även utmärkt som en korrosionshämmare, speciellt i ångpannsystem. Kan användas inom vattenbehandling eftersom det är blandbart med vatten samt ett stort antal andra organiska lösningsmedel. DIGLYCOLAMINE® Agent är en 2-(2-aminoetoxi)etanol som används som skumstabilisator, vätare, emulgeringsmedel och en amid i metallbearbetning, personvård och elektronik.

   Lär dig mer

   Nonylfenol

   Nonylfenol är en viskös vätska, löslig i olja och organiska lösningsmedel men däremot olöslig i vatten. Fungerar främst som en accelerator för epoxihärdningssystem i CASE, men har även tillämpningar inom metallbearbetning och smörjmedel.

   Lär dig mer

   Primära antioxidanter

   Dessa produkter fungerar som fria radikaler och används för att skydda den färdiga produkten från termisk nedbrytning och oxidation, vilket leder till långsiktig stabilitet eftersom de kan förlänga produkternas livslängd och estetik i deras arbetsmiljöer. Metalldeaktiverare finns tillgängliga för användning när polymeren är i kontakt med metalljoner (t.ex. koppar).

   Lär dig mer

   1. Next Page