Sök

   Resultat

   Chemax®

   Chemal® ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer. Chemax® NP-6 har också tillämpningar inom byggmarknaden som ett emulgeringsmedel, skumnings- och vätmedel. Chemax sortiment med ytaktiva medel består av: Etoxilerade fettsyror och etoxylerade fettsyraestrar, polyetylenglykoler, etoxylerade ricinoljor och organiska och silikonbaserade skumdämpare. Chemax ytaktiva medel används i många tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer, och förekommer som : Emulgeringsmedel, smörjmedelstillsatser, tillsatser för viskositetskontroll, samsolubiliseringsmedel, skumdämpare, dispergeringsmedel och mjukgörare. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Hydromax®

   Hydromax® specialhydrotroper används som solubiliseringsmedel, vätmedel och rengöringsmedel i system med låg till medelhög alkalinitet. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Morpholine and DIGLYCOLAMINE® Agent

   Används på marknaden för CASE, metallindustri och fastighetsvård som emulgeringsmedel och vätmedel; morfolin fungerar även utmärkt som en korrosionshämmare, speciellt i ångpannsystem. Kan användas inom vattenbehandling eftersom det är blandbart med vatten samt ett stort antal andra organiska lösningsmedel. DIGLYCOLAMINE® Agent är en 2-(2-aminoetoxi)etanol som används som skumstabilisator, vätare, emulgeringsmedel och en amid i metallbearbetning, personvård och elektronik.

   Lär dig mer

   Polymax®

   Polymax® pläteringstillsatser används för vätning, förhindrande av kornig yta, kornförfining, utjämning och som vitmedel i strömlöst och elektrolytiskt pläteringsbad. Polymax kan användas för många typer av pläteringsbad: zinkklorid, elektrolytiskt nickel, tennsyra, tenn, tenn/bly, zink, zinksyra, nickel, strömlös koppar, strömlöst nickel, koppar. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Surmax®

   Surmax® alkaliskt stabila ytaktiva medel har rengörande och vätande egenskaper, och kräver inga speciella hydrotroper eller blandningsförfaranden. De är lätta att hantera, använda och sprids lätt i sammansättningar vid rumstemperatur. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer