Sök

   Resultat

   APMMEA and APMMEA-WB

   Huntsmans APMMEA-WB och APMMEA-aminneutralisatorer ger optimalt pH, emulsionsstabilitet och förbättrad pigmentdispersion, har låg viskositet och är i princip färglösa. APMMEA-WB är ett lättanvänt och kostnadseffektivt alternativ till neutraliseringsmedel, såsom 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) och flyktig ammoniak, samtidigt som det behåller eller till och med förbättrar färgens egenskaper.  Jämfört med AMP 95 ger APMMEA-WB bättre stabilitet på lång sikt, och är idealisk för framställning av lågaromatiska färger. APMMEA-WB används för en mängd vattenbaserade produkter, och har en hög kokpunkt och lågt ångtryck vilket ger den ett minimalt VOC-värde. APMMEA är en 100 % version av APMMEA-WB med ett amininnehåll på 15mekv/g, högre än AMP. Vid användning som ett alternativ till AMP resulterar det i ett högre pH, högre färgviskositet samt en förbättrad förtjockningseffekt. APMMEA kan hjälpa dig att minska mängden av andra tillsatser i dina färger, t.ex. förtjockningsmedel eller dispergeringsmedel

   Lär dig mer

   Capstone™ Fluoroytaktiva medel

   Capstone™ fluoroytaktiva medel är fluorkol-baserade ytaktiva ämnen som är extremt effektiva även när de används i extremt låga koncentrationer (0,001 % till 0,1 %). Förbättrar vätning, utjämning, antikraterbildning, smutsupptagning beständighet och oljeavvisning i många tillämpningar inklusive: målarfärg, vax, polermedel, rengöringsmedel, film och lim. Fungerar bra vid applicering på sten-, kakel- och papperssubstrat. I vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade beläggningar används Capstone® fluoroytaktiva medel för att förbättra utseendet på en beläggning, till exempel genom att minska ytdefekter och förbättra smutsmotståndet. I filmtillverkning ger Capstone® anti-block och -stat, utjämning av filmtjocklek, vätning och vattenavvisande. Den fungerar också som ett hjälpmedel för att avlägsna filmen från bandet. Filmer kan efterbehandlas så att de går att beläggas. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Chemal®

   Chemal® ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive vid metallbearbetning, metallrengöring och hemvård, industri- och offentliga miljöer. Chemals sortiment med ytaktiva medel består av: blocksampolymer, etoxylerade alkoholer och alkoxylerade alkoholer. Chemals ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive produkter för metallbearbetning, metallrengöring och hemvård samt industri- och offentliga miljöer som till exempel: skumdämpare, tvätt- och sköljmedel, vätmedel, emulgeringsmedel och solubiliseringsmedel. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Chemeen®

   Chemeen® fettaminetoxylater är milt katjoniska ytaktiva medel som används som emulgeringsmedel, korrosionsinhibitorer och för att tillhandahålla smörjförmåga i första hand till metallbearbetningsprodukter och rengöringsmedel för hårda ytor. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Maxomer®

   Maxomer® produkter med ytaktiva medel ger utmärkta smörjande egenskaper och kan användas för i en rad olika tillämpningar där ytaktiva medel krävs inom plastindustrin. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Nonylfenol

   Nonylfenol är en viskös vätska, löslig i olja och organiska lösningsmedel men däremot olöslig i vatten. Fungerar främst som en accelerator för epoxihärdningssystem i CASE, men har även tillämpningar inom metallbearbetning och smörjmedel.

   Lär dig mer

   Surmax®

   Surmax® alkaliskt stabila ytaktiva medel har rengörande och vätande egenskaper, och kräver inga speciella hydrotroper eller blandningsförfaranden. De är lätta att hantera, använda och sprids lätt i sammansättningar vid rumstemperatur. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer