Sök

   Resultat

   Chemeen®

   Chemeen® fettaminetoxylater är milt katjoniska ytaktiva medel som används som emulgeringsmedel, korrosionsinhibitorer och för att tillhandahålla smörjförmåga i första hand till metallbearbetningsprodukter och rengöringsmedel för hårda ytor. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Chemstat® HTSA

   Chemstat® HTSA är en rad glidmedel från PCC Chemax som, vid strängsprutning med plast, ger smörjning tillsammans med andra fysikaliska egenskaper, såsom repbeständighet och förbättrat smältflöde. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   ECCtreme™ ECA Perfluoroplastic Resin

   ECCtreme™ ECA perfluorplastharts är utformade för att kunna klara av extrema tillämpningar som kräver tåligare egenskaper än de som finns i vanliga fluorplaster. Utvecklingen av dessa produkter är ett svar från en önskan inom industrin om produkter som kräver fluorplasthartser för ledningar och kablar som tål höga temperaturer. ECCtreme™ ECA kan även användas för slutprodukter, som till exempel utstickande slangar, kompressions- och formsprutade delar.

   Lär dig mer

   JEFFOX®

   JEFFOX®-sortimentet används främst som en effektiv vattenlöslig skumdämpare för betong, men även i metallbearbetningsapplikationer som ett utmärkt smörjmedel under högt tryck, och är lämpligt för formulering i metallbearbetningsvätskor. JEFFOX® kan användas som fristående smörjmedel eller som tillsatsmedel i vattenbaserade metallbearbetningsvätskor

   Lär dig mer

   Maxlube®

   Maxlube®-tillsatser är en rad vatten- och oljelösliga tillsatser som ger smörjning, antislitage- och extrema tryck-egenskaper åt metallbearbetnings- och metallformningsprodukter. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Maxomer®

   Maxomer® produkter med ytaktiva medel ger utmärkta smörjande egenskaper och kan användas för i en rad olika tillämpningar där ytaktiva medel krävs inom plastindustrin. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Nonylfenol

   Nonylfenol är en viskös vätska, löslig i olja och organiska lösningsmedel men däremot olöslig i vatten. Fungerar främst som en accelerator för epoxihärdningssystem i CASE, men har även tillämpningar inom metallbearbetning och smörjmedel.

   Lär dig mer

   RESIN KLEEN™

   We offer environmentally-aware solvent systems for industrial cleaning applications under our RESIN KLEEN™ range. These products have high solvency, low VOC and are readily biodegradable, offering a great alternative to conventional and harmful solvents such as methylene chloride and acetone.

   Lär dig mer

   Zonyl™ PTFE Micropowders

   Zonyl™ MP fluortillsatser är vita, friflytande PTFE-pulver som är avsedda att användas som tillsatser i andra material eller system. De skiljer sig från Teflon™ fina pulver PTFE på grund av den mycket lilla partikelstorleken, vanligtvis mellan 2 och 20 µm, med låg molekylvikt och det sätt de hanteras och bearbetas. Zonyl™ MP fluortillsater kan ge non-stickegenskaper, förbättrad smörjförmåga, bättre slitstyrka och förstärkande egenskaper. Zonyl® fluortillsatser i pulverform är först och främst avsett att användas som minoritetskomponenter i blandningar med andra fasta eller flytande material. Även i små mängder kan de överföra några av de ovanliga egenskaperna hos PTFE till olika värdar. Beroende på materialet, kan Zonyl® fluortillsatser förbättra nötningsbeständigheten, minska friktionskoefficienten och det mekaniska slitaget, minska ytföroreningar, och ändra utseendet. När de används ensamma som ett pulver eller i en pasta eller spray, kan Zonyl® fluortillsatser göras till fasta smörjmedel för alla ändamål. Zonyl® MP fluortillsatser ska inte användas som pulver för pressning eller strängsprutning.

   Lär dig mer