Sök

   Resultat

   JEFFSPERSE®

   Icke-joniska, polymera dispergeringsmedel för vattenhaltiga pigmentkoncentrat. JEFFSPERE® innehåller pigmentaffiniska grupper som ger stark, sammanhängande adsorption på pigmentytan och vattenkompatibla kedjor som ger sterisk stabilisering efter adsorption på pigmentytan.

   Lär dig mer