Sök

   Resultat

   Morpholine and DIGLYCOLAMINE® Agent

   Används på marknaden för CASE, metallindustri och fastighetsvård som emulgeringsmedel och vätmedel; morfolin fungerar även utmärkt som en korrosionshämmare, speciellt i ångpannsystem. Kan användas inom vattenbehandling eftersom det är blandbart med vatten samt ett stort antal andra organiska lösningsmedel. DIGLYCOLAMINE® Agent är en 2-(2-aminoetoxi)etanol som används som skumstabilisator, vätare, emulgeringsmedel och en amid i metallbearbetning, personvård och elektronik.

   Lär dig mer

   Nonylfenol

   Nonylfenol är en viskös vätska, löslig i olja och organiska lösningsmedel men däremot olöslig i vatten. Fungerar främst som en accelerator för epoxihärdningssystem i CASE, men har även tillämpningar inom metallbearbetning och smörjmedel.

   Lär dig mer

   Primära antioxidanter

   Dessa produkter fungerar som fria radikaler och används för att skydda den färdiga produkten från termisk nedbrytning och oxidation, vilket leder till långsiktig stabilitet eftersom de kan förlänga produkternas livslängd och estetik i deras arbetsmiljöer. Metalldeaktiverare finns tillgängliga för användning när polymeren är i kontakt med metalljoner (t.ex. koppar).

   Lär dig mer

   SURFONIC® SM

   SURFONIC® SM natriumsulfonater bidrar med utmärkta emulgerings- och korrosionshämmande egenskaper i industriella smörjmedelformuleringar, såsom metallbearbetningsvätskor och hydraulvätskor. SURFONIC® SM finns tillgängligt i en rad molekylvikter och är kompatibla med ett brett sortiment av mineraloljor och syntetiska bassmörjmedel.

   Lär dig mer

   1. Previous Page