Sök

   Resultat

   Accelerator 400

   Accelerator 400 används tillsammans med epoxihärdare för att främja härdningen i aminsystem. Accelerator 400 kan användas med JEFFAMINE®-sortimentet med polyeteramin från Huntsman, men kan även användas med de flesta andra aminer.

   Lär dig mer

   ALFARES®

   We offer an own-brand range of product solutions for industrial uses such as surfactants in Metalworking, CASE, Home-care and I&I applications under our ALFARES® brand. We can offer customised products to develop the right solution to fit our customer’s brief.

   Lär dig mer

   Alkylalkanolamines

   Mångsidiga, multifunktionella molekyler som kombinerar egenskaperna hos aminer och alkoholer som kan genomgå reaktioner som är typiska för både aminer och alkoholer, och där amingruppen vanligtvis uppvisar en högre aktivitet. De primära tillämpningarna för Huntsmans alkylalkanolaminer finns bland annat inom byggindustrin, där de används som tillsatsämne i cement.

   Lär dig mer

   Amines

   Används som acceleratorer, främst inom byggindustrin, i bland annat betong och cement.

   Lär dig mer

   APM

   Aminopropylmorfolin (APM) är en högreaktiv, lågviskositetsamin som kan användas som reaktivt spädmedel i epoxiprodukter, t.ex. i beläggningar och lim där det krävs en kedjeförlängare eller tvärbindningsmedel i hartser, samt som en accelerator för system där man önskar långsammare härdning av amin.

   Lär dig mer

   APMMEA and APMMEA-WB

   Huntsmans APMMEA-WB och APMMEA-aminneutralisatorer ger optimalt pH, emulsionsstabilitet och förbättrad pigmentdispersion, har låg viskositet och är i princip färglösa. APMMEA-WB är ett lättanvänt och kostnadseffektivt alternativ till neutraliseringsmedel, såsom 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) och flyktig ammoniak, samtidigt som det behåller eller till och med förbättrar färgens egenskaper.  Jämfört med AMP 95 ger APMMEA-WB bättre stabilitet på lång sikt, och är idealisk för framställning av lågaromatiska färger. APMMEA-WB används för en mängd vattenbaserade produkter, och har en hög kokpunkt och lågt ångtryck vilket ger den ett minimalt VOC-värde. APMMEA är en 100 % version av APMMEA-WB med ett amininnehåll på 15mekv/g, högre än AMP. Vid användning som ett alternativ till AMP resulterar det i ett högre pH, högre färgviskositet samt en förbättrad förtjockningseffekt. APMMEA kan hjälpa dig att minska mängden av andra tillsatser i dina färger, t.ex. förtjockningsmedel eller dispergeringsmedel

   Lär dig mer

   Blandningar

   Blandningar av UV-stabilisatorer, anpassade för specifika tillämpningar eller för kundernas behov.

   Lär dig mer

   Capstone™ Fluoroytaktiva medel

   Capstone™ fluoroytaktiva medel är fluorkol-baserade ytaktiva ämnen som är extremt effektiva även när de används i extremt låga koncentrationer (0,001 % till 0,1 %). Förbättrar vätning, utjämning, antikraterbildning, smutsupptagning beständighet och oljeavvisning i många tillämpningar inklusive: målarfärg, vax, polermedel, rengöringsmedel, film och lim. Fungerar bra vid applicering på sten-, kakel- och papperssubstrat. I vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade beläggningar används Capstone® fluoroytaktiva medel för att förbättra utseendet på en beläggning, till exempel genom att minska ytdefekter och förbättra smutsmotståndet. I filmtillverkning ger Capstone® anti-block och -stat, utjämning av filmtjocklek, vätning och vattenavvisande. Den fungerar också som ett hjälpmedel för att avlägsna filmen från bandet. Filmer kan efterbehandlas så att de går att beläggas. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   Capstone™ impregnerings- och tätningsmedel

   Capstones™ inträngande tätningsmedel skyddar ytan mot vatten- och oljebaserade fläckar genom att förhindra inträngning i materialets yta. Rekommenderas för användning på sten-, kakel- och papperssubstrat där Capstones™ inträngande tätningsmedel inte förändrar substratets utseende. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

   Lär dig mer

   1. Next Page