Ställ en teknisk fråga

RESIN KLEEN™ HF

Låg VOC, svag lukt och låg toxicitet. Extremt effektivt för att avlägsna ohärdade eller delvis härdade polyesterhartser, polyuretanskum och epoxihartser. Hög solvens, icke-klorerad. Uppfyller OECD 301 och anses som lätt nedbrytbart.

RESIN KLEEN™ PS

Giftfritt lösningsmedel med låg VOC, avsett för att avlägsna polyeterhartser, ohärdad eller delvis härdad polyuretan, polyester och epoxihartser. Hög solvens, icke-klorerad. Ansedd fullständigt nedbytbar.