Nonylfenol är en viskös vätska, löslig i olja och organiska lösningsmedel men däremot olöslig i vatten. Fungerar främst som en accelerator för epoxihärdningssystem i CASE, men har även tillämpningar inom metallbearbetning och smörjmedel.

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Nonylphenol

Verkar som en accelerator i epoxihärdningssystem med användning av JEFFAMINE® polyeteraminer, ytaktivt medel, demulgator, stabilisator, mjukningsmedel och en antioxidant. Används i beläggningar, metall, gummi och plast.

  • 84852-15-3