Ställ en teknisk fråga

DIGLYCOLAMINE® Agent (DGA)

Används inom oljefältsarbeten för att avlägsna koldioxid, vätesulfid och karbonylsulfid. Selektivt lösningsmedel för utvinning av aromatiska ämnen på raffinaderier. Metallbearbetning, personvård och elektronik för stabilisering av skum, vätning och emulgering.

  • 929-06-6

Morpholine

Mångsidig produkt med många tillämpningsområden, inklusive neutraliserande och emulgerande vattenbehandlingskemikalier. Helt blandbar i vatten och flera organiska lösningsmedel. Används som lösningsmedel för hartser, färgämnen och vaxer.

  • 110-91-8