Används på marknaden för CASE, metallindustri och fastighetsvård som emulgeringsmedel och vätmedel; morfolin fungerar även utmärkt som en korrosionshämmare, speciellt i ångpannsystem. Kan användas inom vattenbehandling eftersom det är blandbart med vatten samt ett stort antal andra organiska lösningsmedel. DIGLYCOLAMINE® Agent är en 2-(2-aminoetoxi)etanol som används som skumstabilisator, vätare, emulgeringsmedel och en amid i metallbearbetning, personvård och elektronik.

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

DIGLYCOLAMINE® Agent (DGA)

Används inom oljefältsarbeten för att avlägsna koldioxid, vätesulfid och karbonylsulfid. Selektivt lösningsmedel för utvinning av aromatiska ämnen på raffinaderier. Metallbearbetning, personvård och elektronik för stabilisering av skum, vätning och emulgering.

  • 929-06-6

Morpholine

Mångsidig produkt med många tillämpningsområden, inklusive neutraliserande och emulgerande vattenbehandlingskemikalier. Helt blandbar i vatten och flera organiska lösningsmedel. Används som lösningsmedel för hartser, färgämnen och vaxer.

  • 110-91-8