Huntsman Performance Products är en del av företaget Hunstman, ursprungligen känt för sina innovationer inom specialprodukter och petrokemikalier. Huntsman har för närvarande cirka 16 000 anställda på flera olika platser. Huntsman Performance Products är en ledande tillverkare av kemikaliska mellanprodukter och arbetar med globala kunder för att leverera lösningar på flera olika marknader. Deras grupper av konsumentinriktade produkter baseras huvudsakligen på aminer, karbonater, ytaktiva medel och maleinsyraanhydrider.

Lär dig mer

Ställ en teknisk fråga

About this product

Icke-polymert dispergeringsmedel utformat för att förbättra spridningen av kimrök och organiska pigment i vattenhaltiga medier. Lämplig för vattenbaserade bläckformuleringar och beläggningar för fordonsindustri, trä, möbler och industriella tillämpningar.

  • 25068-38-6