Icke-joniska, polymera dispergeringsmedel för vattenhaltiga pigmentkoncentrat. JEFFSPERE® innehåller pigmentaffiniska grupper som ger stark, sammanhängande adsorption på pigmentytan och vattenkompatibla kedjor som ger sterisk stabilisering efter adsorption på pigmentytan.

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

JEFFSPERSE® X3204

Icke-polymert dispergeringsmedel utformat för att förbättra spridningen av kimrök och organiska pigment i vattenhaltiga medier. Lämplig för vattenbaserade bläckformuleringar och beläggningar för fordonsindustri, trä, möbler och industriella tillämpningar.

  • 25068-38-6