Ställ en teknisk fråga

JEFFOX® WL-660

Används som bassmörjmedel eller smörjmedelstillsats i metallbearbetningsvätskor. Effektiv som smörjmedel i vattenbaserade metallbearbetningsvätskor. Bärare för skär- och poleringsmedel.

  • 9038-95-3