Aminkedjeförlängare med långsammare reaktion för UV-stabila, alifatiska polyureasystem för beläggningar, lim och tätningsmedel som används för att ersätta traditionella sekundära aromatiska diaminer.

Marknader

Funktioner

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Products

JEFFLINK® 136 Diamin

Kedjeförlängare för UV-stabila, alifatiska polyureasystem,  och som används i beläggningar, lim och tätningsmedel för att sakta ner reaktionstiderna med isocyanater.

  • 90530-15-7