JJEFFAMINE® Polyeteraminer är ett extremt mångsidigt produktsortiment som används främst i epoxysystem. Används främst för att öka flexibiliteten, segheten, hydrofiliteten eller hydrofobiciteten (beroende på vilken produkt som används), och erbjuder också olika reaktiviteter, god temperaturstabilitet, är i princip färglös och har låg viskositet. Jämfört med andra aminbaserade produkter ger JEFFAMINE® polyeteraminer lägre toxicitet, lägre tendens att missfärga, och eftersom aminerna kan hindras kan de vara mindre reaktiva. Hindring av aminerna möjliggör långsammare reaktioner, t.ex. med epoxihartser samt bättre färgstabilitet. JEFFAMINE® polyeteraminers mångsidighet kommer från ett brett spektrum av molekylvikter, aminfunktionalitet, upprepande enhetstyp och distribution. Sortimentet, som är baserat på etylenoxid (EO), propylenoxid (PO), en EO/PO-blandning samt polytetrametylenglykol (PTMEG), består av monoaminer, diaminer, tiaminer, sekundära aminer, hindrade aminer och PTMEG-baserade aminer De främsta fördelarna är: Bra egenskaper vid låga temperaturer Flexibilitet Seghet Hydrofilicitet/hydrofobicitet (beroende på vilken produkt som används) Kontrollerad fuktabsorption. Användbar för ett brett utbud av applikationer som omfattar epoxihärdning, polyurea och polyamider i en rad beläggningsprodukter, bläckharts, lim, elastomerer, smältlim, tätningsmedel, plaster och kompositer. Andra tillämpningar är bland andra tillsats i cement, oljefält (demulsifiering) och syra-neutralisering. Även utbudet av användning inom dispergering växer.

Marknader

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Products

JEFFAMINE® D-230

Epoxihärdningsmedel som används vid tillverkning av smältlim. Reagerar snabbt med isocyanater. Salter kan lätt bildas för användning som ytaktivt ämne. Ger hårda, klara (ingen ytblödning som med andra härdare)  och slagfasta beläggningar, lim och gjutgods. Blandbar i många olika lösningsmedel.

JEFFAMINE® D-400

Epoxihärdningsmedel som används i polyuretaner, polyureor och termoplastiska polyamidlim. Salter från produkten kan användas i skärvätskor. Ger ökad flexibilitet och seghet. Blandbar i många olika lösningsmedel.

  • 9046-10-0

JEFFAMINE® D-2000

Huvudingrediens i polyurea- och RIM- (reaktiva formsprutade)system. Koreaktant i epoxysystem.

  • 9046-10-0

JEFFAMINE® D-2010

Huvudingrediens i polyurea- och RIM- (reaktiva formsprutade)system.

  • 9046-10-0

JEFFAMINE® SD 2001

Aminer som reagerar långsammare gör det möjligt att sänka härdningshastigheten i polyuretan- och polyuretanbaserade elastomera beläggningssystem. Kedjeförlängare för polyuretaner och polyureaner som används för bildning av isocyanatprepolymer.

  • 81455-53-0

JEFFAMINE® T 403

Används som ett epoxihärdningsmedel och som en tillsats  för polyuretaner. Blandbar i många olika lösningsmedel. Ger flexibilitet och styrka, har lågt ångtryck och svag färg.

  • 39423-51-3

JEFFAMINE® T 5000

Ger flexibilitet och främjar vidhäftning som koreaktant i epoxysystem. Exempel på fördelar är ökad avrivningshållfasthet, seghet och svag färg.

  • 64852-22-8