Ställ en teknisk fråga

JEFFAMINE® D-230

Epoxihärdningsmedel som används vid tillverkning av smältlim. Reagerar snabbt med isocyanater. Salter kan lätt bildas för användning som ytaktivt ämne. Ger hårda, klara (ingen ytblödning som med andra härdare)  och slagfasta beläggningar, lim och gjutgods. Blandbar i många olika lösningsmedel.

JEFFAMINE® D-400

Epoxihärdningsmedel som används i polyuretaner, polyureor och termoplastiska polyamidlim. Salter från produkten kan användas i skärvätskor. Ger ökad flexibilitet och seghet. Blandbar i många olika lösningsmedel.

  • 9046-10-0

JEFFAMINE® D-2000

Huvudingrediens i polyurea- och RIM- (reaktiva formsprutade)system. Koreaktant i epoxysystem.

  • 9046-10-0

JEFFAMINE® D-2010

Huvudingrediens i polyurea- och RIM- (reaktiva formsprutade)system.

  • 9046-10-0

JEFFAMINE® SD 2001

Aminer som reagerar långsammare gör det möjligt att sänka härdningshastigheten i polyuretan- och polyuretanbaserade elastomera beläggningssystem. Kedjeförlängare för polyuretaner och polyureaner som används för bildning av isocyanatprepolymer.

  • 81455-53-0

JEFFAMINE® T 403

Används som ett epoxihärdningsmedel och som en tillsats  för polyuretaner. Blandbar i många olika lösningsmedel. Ger flexibilitet och styrka, har lågt ångtryck och svag färg.

  • 39423-51-3

JEFFAMINE® T 5000

Ger flexibilitet och främjar vidhäftning som koreaktant i epoxysystem. Exempel på fördelar är ökad avrivningshållfasthet, seghet och svag färg.

  • 64852-22-8