JEFFAMINE® Polyeteraminer är ett extremt mångsidigt produktsortiment som används främst i epoxysystem. Används främst för att öka flexibiliteten, segheten, hydrofiliteten eller hydrofobiciteten (beroende på vilken produkt som används), och erbjuder också olika reaktiviteter, god temperaturstabilitet, är i princip färglös och har låg viskositet. Jämfört med andra aminbaserade produkter ger JEFFAMINE® polyeteraminer lägre toxicitet, lägre tendens att missfärga, och eftersom aminerna kan hindras kan de vara mindre reaktiva. Hindring av aminerna möjliggör långsammare reaktioner, t.ex. med epoxihartser samt bättre färgstabilitet. JEFFAMINE® polyeteraminers mångsidighet kommer från ett brett spektrum av molekylvikter, aminfunktionalitet, upprepande enhetstyp och distribution. Sortimentet, som är baserat på etylenoxid (EO), propylenoxid (PO), en EO/PO-blandning samt polytetrametylenglykol (PTMEG), består av monoaminer, diaminer, tiaminer, sekundära aminer, hindrade aminer och PTMEG-baserade aminer De främsta fördelarna är: Bra egenskaper vid låga temperaturer Flexibilitet Seghet Hydrofilicitet/hydrofobicitet (beroende på vilken produkt som används) Kontrollerad fuktabsorption. Användbar för ett brett utbud av applikationer som omfattar epoxihärdning, polyurea och polyamider i en rad beläggningsprodukter, bläckharts, lim, elastomerer, smältlim, tätningsmedel, plaster och kompositer. Andra tillämpningar är bland andra tillsats i cement, oljefält (demulsifiering) och syra-neutralisering. Även utbudet av användning inom dispergering växer.

Marknader

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Products

JEFFADD® MW 703

Skyddar mot kobolt- och kopparlakning samtidigt som smörjningen förbättras. Förbättrar pH- och emulsionsstabilitet och bidrar vid avstötning av trampolja.

  • 39423-51-3

JEFFADD® MW 740

Används som en korrosionshämmare i vattenblandbara formuleringar. Låg/lätt missfärgning på aluminium.

  • 3855-32-1

JEFFADD® MW 750

Används som en korrosionshämmare i vattenblandbara formuleringar. Låg/lätt missfärgning på aluminium.

  • 67151-63-7

JEFFADD® MW 781

Främjar en utmärkt trampoljeavstötning i syntetiska vätskor och samtidigt reducering av missfärgning på aluminium under ångfasen.

  • 16499-88-0