Hydromax® specialhydrotroper används som solubiliseringsmedel, vätmedel och rengöringsmedel i system med låg till medelhög alkalinitet. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Funktioner

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Products

Hydromax 300

Fri från svavel och fosfor. Solubiliserar icke-joniska ytaktiva ämnen i alkaliska lösningar. Måttligt skum, låga användningsnivåer. Bra rengöringsförmåga på oljefläckar. Förbättrar vätning i rengöringsmedel.

  • 959-55-7