Hindrade aminljusstabilisatorer (HALS) skyddar polymerer genom att neutralisera UV-strålning. HALS kan regenerera, vilket gör att de kan ge skydd under hela slutproduktens livstid.

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

U-PACK® UV-3853PP5

Använder PP som bärare av hindrad aminljusstabilisator. Används huvudsakligen i PP, PE, TPO, polyolefinlegeringar och styrenhartser.

  • 167078-06-0 9003-07-0

RIASORB® UV-622

En polymer HALS av N-R-typ som skyddar polymerer från nedbrytning orsakad av UV-strålning och långvarig värmeåldring. Bra kompatibilitet för ett stort antal polymerer.

  • 65447-77-0

RIASORB® UV-770

Ger utmärkt ljusstabilitet för tjocka sektioner men kan också användas för artiklar med stor ytarea såsom filmer och band.

  • 52829-07-9

RIASORB® UV-944

En polymer HALS av NH-typ som skyddar polymerer från nedbrytning orsakad av ultraviolett strålning och långvarig värmeåldring. Tillämpningar i polyolefiner (PP, PE), olefinsampolymerer (dvs. EVA), liksom blandningar av polypropylen med elastomerer.

  • 70624-18-9

RIASORB® UV-123

En flytande HALS av NOR-typ som används i beläggningar.

  • 129757-67-1

RIASORB® UV-292

Tillämpningar inom industriella beläggningar och fordonsbeläggningar.

  • 41556-26-7 82919-37-7