Används huvudsakligen som reaktionsintermediärer, som på grund av sin höga reaktivitet kan bilda polymera produkter, fungera som hydrofiler i ytaktiva ämnen, interagera med metalljoner och -ytor, vara syraavskiljare samt kvartiseras.

Marknader

Funktioner

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Products

Aminoethylpiperazine (AEP)

Används som termoplastiska polyamidhartser i lim och bläckhartser, i synnerhet vid flexografisk tryckning och plastförpackning. Används som epoxihärdningsmedel i beläggningar och lim.

  • 140-31-8

Diethylenetriamine (DETA)

Huvudsakliga användningsområden är som våtstyrkehartser, kelateringsmedel för tvättmedel, pigmentdispersion, metallbehandling och oljeproduktion. Epoxihärdningsmedel i beläggningar och lim och konstruktion. Används även som bränsleadditiv och i oljeborrning som viskositetsmodifierare och emulgeringsmedel.

  • 111-40-0

Ethylenediamine (EDA)

Etylenamin med en lägsta molekylvikt. Används som blekmedelsaktivatorer i tvättmedel, textilier och papper. Används även i smältlim samt som hjälpmedel vid plast. och metallprocesser.

  • 107-15-3

Tetraethylenepentamine (TEPA)

Används som epoxihärdningsmedel, tillsatser i smörjolja och vid oljeborrning som viskositetsmodifierare och emulgeringsmedel.

  • 90640-66-7

Triethylenetetramine (TETA)

Används som epoxihärdningsmedel, smörjoljedispersmedel, våtstyrkehartser och vid oljeborrning som viskositetsmodifierare och emulgeringsmedel.

  • 90640-67-8