ECCtreme™ ECA perfluorplastharts är utformade för att kunna klara av extrema tillämpningar som kräver tåligare egenskaper än de som finns i vanliga fluorplaster. Utvecklingen av dessa produkter är ett svar från en önskan inom industrin om produkter som kräver fluorplasthartser för ledningar och kablar som tål höga temperaturer. ECCtreme™ ECA kan även användas för slutprodukter, som till exempel utstickande slangar, kompressions- och formsprutade delar.

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

ECCtreme™ ECA 3000

Ger en hög termisk stabilitet, utmärkta dielektriska egenskaper, kemiskt och genomtränglighetsmotstånd. Produkten genomgår även epitaxiell samkristallisation då det utsätts för värmebehandling under efterbearbetning som ger ytterligare förbättrade fysikaliska egenskaper, såsom förbättrad beständighet mot spänningssprickor.