Ställ en teknisk fråga

Chemstat® HTSA #1A

Utformad för användning som en glidtillsats inom termoplaster (särskilt BOPP-filmer). Med utmärkta anti-block-, antistat- och formsläppegenskaper.

Chemstat® HTSA #18

Fungerar som ett glidmedel, ger god termisk stabilitet (upp till 195°C), med antiblockegenskaper och minskar friktion. Med olyeylamider, som till exempel Chemstat® HTSA # 18, är fortplantningshastigheten till ytan mycket snabbare jämfört med erukamider.

Chemstat® HTSA #22

Levereras i pärlform, som syftar till att modifiera ytegenskaperna hos LDPE- och PP-film, vilket ger dem egenskaper som anti-stat, anti-block, förbättrad smältförmåga, ökad reptålighet och minskad friktion. Fungerar även som glidmedel.