Ställ en teknisk fråga

Chemfac® PB-139

Ger emulgering, extrema tryck, rengöring och smörjning till metallbearbetning, produkter för industri- och offentliga miljöer, samt textilprodukter.

  • 9046-01-9

Chemfac® PC-188

Ger emulgering, smörj- och vissa extrema tryckegenskaper åt metallbearbetningsprodukter, och även mild vätning och rengörande egenskaper åt rengöringsmedel för hårda ytor.

  • 39464-64-7

Chemfac® NC-006E

Alkaliskt kompatibel fosfatester för metallbearbetning och metallrengöring. Ger rengörande och hydrotropering i produkter för hemvård, inom industri och offentliga miljöer samt i textila tillämpningar.

  • 39464-70-5