Chemal® ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer. Chemax® NP-6 har också tillämpningar inom byggmarknaden som ett emulgeringsmedel, skumnings- och vätmedel. Chemax sortiment med ytaktiva medel består av: Etoxilerade fettsyror och etoxylerade fettsyraestrar, polyetylenglykoler, etoxylerade ricinoljor och organiska och silikonbaserade skumdämpare. Chemax ytaktiva medel används i många tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer, och förekommer som : Emulgeringsmedel, smörjmedelstillsatser, tillsatser för viskositetskontroll, samsolubiliseringsmedel, skumdämpare, dispergeringsmedel och mjukgörare. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Marknader

Funktioner

Partner

Download Brochure

Ställ en teknisk fråga

Products

Chemax® E-200 MO

Emulgeringsmedel, smörjmedel och mjukningsmedel för metallbearbetning, textil och kosmetiska produkter. Kan även användas för avfettning och rengöring vid metallbearbetning.

Chemax® NP-6

Medel för metallrengöring, textil och rengöringsprodukter för industri- och offentliga miljöer. Med god vätningsförmåga och måttliga till höga skumningsegenskaper. Även tillämpningar inom byggmarknaden som ett emulgeringsmedel, rengörings-, skumnings- och vätmedel.

  • 9061-45-9

Chemax® PEG-600 DO

Vattendispergerbart emulgeringsmedel och solubiliseringsmedel för smörjmedel, skumdämpare och mjukgörare rekommenderas för användning i metallbearbetning, industri- och offentliga miljöer, läder-och hygienprodukter.

  • 9005-07-6