PCC Chemax tillverkar specialiserade ytaktiva tillsatser för metallbearbetning, metallbehandling, plast- och oljefältmarknader samt pläteringstillsatser för metallbearbetning. PCC Chemax är ett serviceorienterat företag vars forskning, produktutveckling och laboratoriepersonal är tillgängliga för kunder för att hjälpa till att utveckla unika och anpassade tillsatser för ytaktiva medel för att tillgodose kundernas specifika och specialiserade behov.

Lär dig mer

Ställ en teknisk fråga

About this product

Lågskummande, multifunktionella ytaktiva medel som används för skumning, vätning och förhindrande av strimmor i metallrengöring och tillämpningar i industri- och offentliga miljöer som kräver lågskummande produkter.

  • 31694‐55‐0