Ställ en teknisk fråga

Chemal® G-35/90

För smörjning och emulgering av metallbearbetning och textilprodukter.

  • 31694‐55‐0

Chemal® LFL-17

Lågskummande, multifunktionella ytaktiva medel som används för skumning, vätning och förhindrande av strimmor i metallrengöring och tillämpningar i industri- och offentliga miljöer som kräver lågskummande produkter.

  • 31694‐55‐0