Capstones™ inträngande tätningsmedel skyddar ytan mot vatten- och oljebaserade fläckar genom att förhindra inträngning i materialets yta. Rekommenderas för användning på sten-, kakel- och papperssubstrat där Capstones™ inträngande tätningsmedel inte förändrar substratets utseende. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Capstone™ ST-100 HS

Hög fasthetsgrad, ger utmärkt vatten- och oljeavvisning på sten och plattor t.ex. poröst kakel, puts och stengångar, och är fläckbeständig och enkel att rengöra. Lätt att appliceras med en pensel, roller eller lågtrycksspridare för att åstadkomma en hållbar och transparent beläggning.

Capstone™ ST-110

Utmärkt vatten- och oljeavvisning på sten och kakel. Capstone™ ST-110 har en lägre molekylvikt än Capstone™ ST-100, och kan lättare tränga igenom substrat såsom granit, skiffer och natursten. Det har också ett större del fast innehåll.

Capstone™ ST-200

Lösningsmedelsbaserad tätning som ger vatten- och oljeavvisning på sten och plattor t.ex. kakel, puts, och gatsten gör dem fläcktåliga och lättare att rengöra. Skapar en mycket tålig och transparent beläggning.

Capstone™ ST-500

Utmärkt vatten- och oljeavvisning på sten och kakel, t.ex. på stengångar. Ger fläckbeständighet och ytor som är enklare att rengöra. Skapar en mycket tålig och transparent beläggning som är lätt att applicera med pensel eller roller.