Tidigare kända som DuPont är nu Chemours engagerade i sina kärnvärden integritet, starka kundrelationer och miljömässigt ansvar. Chemours sysselsätter drygt 8 000 personer i mer än 130 länder. Chemours fokuserar på tre huvudtekniker: fluorprodukter som Teflon (PTFE, PFA, FEP) och Tefzel(ETFE), kemiska lösningar och titandioxidbaserade pigment och lösningar.

Lär dig mer

Ställ en teknisk fråga

About this product

Icke brandfarlig, fri från VOC och APEO. Innehåller inga lösningsmedel, och används i lösningsmedelsbaserade beläggningar för att minska fula sprickor och som ett vätnings- och utjämningsmedel. Ger beläggningar väderbeständighet, smutsmotstånd och UV-stabilitet. Internt smörjmedel och anti-imningsmedel för polymerer.