Huntsmans APMMEA-WB och APMMEA-aminneutralisatorer ger optimalt pH, emulsionsstabilitet och förbättrad pigmentdispersion, har låg viskositet och är i princip färglösa. APMMEA-WB är ett lättanvänt och kostnadseffektivt alternativ till neutraliseringsmedel, såsom 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) och flyktig ammoniak, samtidigt som det behåller eller till och med förbättrar färgens egenskaper.  Jämfört med AMP 95 ger APMMEA-WB bättre stabilitet på lång sikt, och är idealisk för framställning av lågaromatiska färger. APMMEA-WB används för en mängd vattenbaserade produkter, och har en hög kokpunkt och lågt ångtryck vilket ger den ett minimalt VOC-värde. APMMEA är en 100 % version av APMMEA-WB med ett amininnehåll på 15mekv/g, högre än AMP. Vid användning som ett alternativ till AMP resulterar det i ett högre pH, högre färgviskositet samt en förbättrad förtjockningseffekt. APMMEA kan hjälpa dig att minska mängden av andra tillsatser i dina färger, t.ex. förtjockningsmedel eller dispergeringsmedel

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

APMMEA

I vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade beläggningar som används för att öka lösligheten, anpassa och kontrollera pH-värdet samt förbättra pigment och dispersionsstabilitet. Amin med högre amininnehåll för att ge högre pH, viskositet och förbättrad förtjockningseffekt. Kan användas för att minska mängden andra tillsatser i färgsammansättningen.

  • 41999-70-6

APMMEA-WB

I vatten- och lösningsmedelsbaserade beläggningar som används för att öka lösligheten, anpassa och kontrollera pH-värdet samt förbättra pigment och dispersionsstabilitet. Dropin-alternativ till AMP-95 och flyktig ammoniak.

  • 41999-70-6