Aminopropylmorfolin (APM) är en högreaktiv, lågviskositetsamin som kan användas som reaktivt spädmedel i epoxiprodukter, t.ex. i beläggningar och lim där det krävs en kedjeförlängare eller tvärbindningsmedel i hartser, samt som en accelerator för system där man önskar långsammare härdning av amin.

Marknader

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

APM

Mycket reaktiv och UV-stabil amin med låg viskositet och svag färg. Används som kedjeförlängare, tvärbindningsmedel, reaktiva utspädningsmedel i vissa epoxiprodukter och acceleratorer i olika beläggnings- och limsystem. Används även i smörjmedel, ytaktiva medel samt tvättmedel.

  • 123-00-2