En rad aminoakrylat-oligomerer som kan användas vid formulering av UV-härdande beläggningar. Har typiskt låga funktionaliteter.

Marknader

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Etercure 6420

Ljus färg, svag lukt och snabb härdningshastighet, speciellt på ytan med mindre ytamigration på amin. God stabilitet. Perfekt för övertrycklack, pigmenterade beläggningar, träbeläggningar och klara lacker på papper och plast. Funktionalitet: 2, Viskositet: 15~25 cps @ 25°C.

Etercure 6417

Svag lukt, god härdningshastighet och mindre ytmigration på amin. Perfekt för övertrycklack samt papper-, trä- och plastbeläggningar. Funktionalitet: 1~2, Viskositet: 800~1200 cps @ 25°C.