Används som acceleratorer, främst inom byggindustrin, i bland annat betong och cement.

Funktioner

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

Amine C8

Denna amin används som accelerator inom konstruktion, och har en 8-kolig ryggrad.

  • 68909-77-3