Mångsidiga, multifunktionella molekyler som kombinerar egenskaperna hos aminer och alkoholer som kan genomgå reaktioner som är typiska för både aminer och alkoholer, och där amingruppen vanligtvis uppvisar en högre aktivitet. De primära tillämpningarna för Huntsmans alkylalkanolaminer finns bland annat inom byggindustrin, där de används som tillsatsämne i cement.

Marknader

Partner

Ställ en teknisk fråga

Products

MDEA

Används som gasbehandlingsmedel, textilmjukmedel, pH-kontroll, epoxihärdningsmedel samt som uretankatalysator. Kan även användas på byggmarknaderna som kvalitetsförbättrare och accelerator i cement.

  • 105-59-9

DIGLYCOLAMINE® Agent (DGA)

Används inom oljefältsarbeten för att avlägsna koldioxid, vätesulfid och karbonylsulfid. Selektivt lösningsmedel för utvinning av aromatiska ämnen på raffinaderier. Metallbearbetning, personvård och elektronik för stabilisering av skum, vätning och emulgering.

  • 929-06-6