PCC Chemax tillverkar specialiserade ytaktiva tillsatser för metallbearbetning, metallbehandling, plast- och oljefältmarknader samt pläteringstillsatser för metallbearbetning. PCC Chemax är ett serviceorienterat företag vars forskning, produktutveckling och laboratoriepersonal är tillgängliga för kunder för att hjälpa till att utveckla unika och anpassade tillsatser för ytaktiva medel för att tillgodose kundernas specifika och specialiserade behov.

Chemal®

Chemal® ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive vid metallbearbetning, metallrengöring och hemvård, industri- och offentliga miljöer. Chemals sortiment med ytaktiva medel består av: blocksampolymer, etoxylerade alkoholer och alkoxylerade alkoholer. Chemals ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive produkter för metallbearbetning, metallrengöring och hemvård samt industri- och offentliga miljöer som till exempel: skumdämpare, tvätt- och sköljmedel, vätmedel, emulgeringsmedel och solubiliseringsmedel. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Chemax®

Chemal® ytaktiva medel kan användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer. Chemax® NP-6 har också tillämpningar inom byggmarknaden som ett emulgeringsmedel, skumnings- och vätmedel. Chemax sortiment med ytaktiva medel består av: Etoxilerade fettsyror och etoxylerade fettsyraestrar, polyetylenglykoler, etoxylerade ricinoljor och organiska och silikonbaserade skumdämpare. Chemax ytaktiva medel används i många tillämpningar, inklusive i produkter för metallbearbetning, plast, textil och hemvård, industri- och offentliga miljöer, och förekommer som : Emulgeringsmedel, smörjmedelstillsatser, tillsatser för viskositetskontroll, samsolubiliseringsmedel, skumdämpare, dispergeringsmedel och mjukgörare. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Chemeen®

Chemeen® fettaminetoxylater är milt katjoniska ytaktiva medel som används som emulgeringsmedel, korrosionsinhibitorer och för att tillhandahålla smörjförmåga i första hand till metallbearbetningsprodukter och rengöringsmedel för hårda ytor. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Chemfac®

Chemfac® fosfatestrar används i metallbearbetningsprodukter för emulgering, rosthämning och extrema tryckegenskaper. I rengöringsapplikationer för metall, hemvård och textilier, erbjuder Chemfac fosfatestrar vätning, rengöring och hydrotropering i alkaliska sammansättningar. I Chemfac-sortimentet ingår även neutraliserade fosfatestrar som används för att upprätthålla alkaliniteten i rengöringsmedlet och samtidigt ger vätning, rengöring, smörjning och emulgering För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Chemstat®

Chemstat® är en rad sulfonater som kan användas inom CASE- och plastindustrin, för att främja egenskaper såsom antistat och anti-imma hos polymerer innan bearbetning. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Chemstat® HTSA

Chemstat® HTSA är en rad glidmedel från PCC Chemax som, vid strängsprutning med plast, ger smörjning tillsammans med andra fysikaliska egenskaper, såsom repbeständighet och förbättrat smältflöde. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Hydromax®

Hydromax® specialhydrotroper används som solubiliseringsmedel, vätmedel och rengöringsmedel i system med låg till medelhög alkalinitet. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Maxhib®

Maxhib® korrosionsinhibitorer kan användas på järnhaltiga metaller, aluminium, galvaniserade metaller och kopparsystem . För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Maxlube®

Maxlube®-tillsatser är en rad vatten- och oljelösliga tillsatser som ger smörjning, antislitage- och extrema tryck-egenskaper åt metallbearbetnings- och metallformningsprodukter. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Maxomer®

Maxomer® produkter med ytaktiva medel ger utmärkta smörjande egenskaper och kan användas för i en rad olika tillämpningar där ytaktiva medel krävs inom plastindustrin. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Maxsperse®

Maxsperse® är en rad dispergeringsmedel från PCC Chemax, som ger fysikaliska egenskaper, som till exempel termisk stabilitet och utmärkt spridning av pigment. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Polymax®

Polymax® pläteringstillsatser används för vätning, förhindrande av kornig yta, kornförfining, utjämning och som vitmedel i strömlöst och elektrolytiskt pläteringsbad. Polymax kan användas för många typer av pläteringsbad: zinkklorid, elektrolytiskt nickel, tennsyra, tenn, tenn/bly, zink, zinksyra, nickel, strömlös koppar, strömlöst nickel, koppar. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer

Surmax®

Surmax® alkaliskt stabila ytaktiva medel har rengörande och vätande egenskaper, och kräver inga speciella hydrotroper eller blandningsförfaranden. De är lätta att hantera, använda och sprids lätt i sammansättningar vid rumstemperatur. För mer information om vilka andra varianter vi har, kontakta oss.

Lär dig mer