Eternal Materials Company Ltd är ett taiwanesiskt företag med över 30 års erfarenhet av utveckling av UV-relaterade produkter, vilket har gett upphov till ett brett sortiment som passar många olika kundbehov. För att komplettera sitt sortiment av standardmonomerer tillhandahåller Eternal även specialistoligomerer, som i sin tur kan erbjuda en mängd ytbeläggningar - från high gloss till ultra matt

Eternals största tillverkningsanläggningar finns för närvarande i Taiwan, Kina och USA, och planer föreligger på att expandera produktionen till andra länder för att kunna tillhandahålla en verkligt global service.