Storbritannien, Irland, Norden

Industriavdelningen på Alfa Chemicals är en dedikerad enhet som kan hjälpa dig välja de bästa specialkemiska tillsatsämnena för dina utvecklingsprojekt i Storbritannien, Irland och Norden. Vi arbetar med globala kemikalieproducenter, och erbjuder bland annat högkvalitativa råvaror och specialtillsatser för PU, PIR, epoxi, CASE samt metallbearbetningsvätskor, smörjmedel, plast och produkter för bland annat hemvård och industri. Alla i vårt säljteam är utbildade kemister, vilket säkerställer att de har den tekniska kunskap som krävs för att ge kunderna rätt information och support.

Alfa Chemicals Industrial Division har varit verksamt i Norge, Sverige, Finland och Danmark sedan 2012 och den 1:e januari 2019 öppnade Alfa Chemicals Nordic ApS, baserat i Köpenhamn. Genom att leverera många av samma produkter som vi gör i Storbritannien/Irland, tillsammans med en del specifika för Norden, kan vi erbjuda samma framgångsrika upplägg med kvalitetsprodukter i kombination med utmärkt kundservice för att säkerställa att dina leveransbehov av kemikalier kan uppfyllas.